Vår Produkt – använd ej

glaskonstruktion-blaDet finns idag ett stort utbud av olika glastyper med olika tekniska egenskaper, t ex solskyddsglas som används då man vill minska solvärmen in i en byggnad,energiglas då man vill ha låga u-värden samt brandskyddsglas som kan användas som brandavskiljare då det tål höga temperaturer. Glas är en produkt som oftast är genomsiktlig men genom att tillföra t ex färg, screentryck eller struktur kan man få olika uttryck på glaset och på så vis få en ogenomsiktlig yta där man så önskar. I vårt system kan man använda alla typer av glas som behövs för att uppnå egenskaperna Ert projekt behöver.

Med Structural Glazing kan man få en helt slät in- och utsida utan täcklock eller profiler, vädertätningen mellan glasen utförs med en silikonbaserad fog som är mycket tålig och bryts inte ner utav uv-strålning. Isolerglasen förseglas även de med en silikonbaserad fog för att garantera långsiktig hållbarhet. I och med att glasfasaden blir slät på utsidan så blir det inga ansamlingar av smuts på profiler som sedan medför rinnmärken på glasen. Vårt systemet är helt tätt och behöver inga dränagekanaler och u-värdet blir bättre då det inte behövs några infästningar från ut- till insida. Med systemet kan man få stor flexibilitet när det gäller den bärande konstruktionen, profiler alternativt glasbalkar kan bära glasen antingen horisontellt eller vertikalt och på så vis kan man hitta en bra lösning för ert Projekt.