Vår produkt

Vi använder ett flexibelt modernt system – Structural Glazing – som kan anpassas efter era behov och önskemål. Systemet  används till att bygga fasader, tak, integrerade öppningsbara luckor, räcken, pooler och skärmtak.

Med Structural Glazing får man en helt slät in- och utsida utan täcklock eller profiler. Tätningen sker med en silikonbaserad fog som är mycket tålig och bryts inte ner av UV-strålning. För att garantera långsiktig hållbarhet förseglas även glasen med en silikonbaserad fog.

Vårt system är helt tätt och behöver inga dränagekanaler och u-värdet blir bättre då det inte behövs några infästningar från ut- till insida. Med vårt system erhåller man stor flexibilitet när det gäller den bärande konstruktionen – antingen horisontellt eller vertikalt.

Vi har inga standardlösningar – varje projekt är unikt. Berätta om er vision – vi förverkligar den!